اِهِمِد عاپ!

وِل، دِن، دیدین میرین بیرون؟ بارون میاد، بعد صدای اطراف رو نمیشنوی، لای عوض شدن ترک هـا، صدای خس خس برگ روی زمین خیس میاد کـه پا میذاری روش؟ اصلاً اوفیه برای خودش. البتّه محلاً من نمیتونم چنین تصورات ماوراء شوَر عمم داشته باشم. لذا، همین قدم زدن، خوردن باد به صورت، وقتی کلاه سی شِـرتت رو بکشی روی سرت .. یه آهنگ! دو آهنگ! ∞ تا آهنگ! همینجوری بگذره و بگذره. توئم اصلاً نفهمیدی اینا کـه دارن میچرخن آدمن. { جـا داره یادی کنم از چینی البرز، چون از اینـا بیشتر انسانیّت داره. } علی ایّ حـال،

خُب، الان یه ساعت مقدمه نوشتم، شمـا هـم سرسری ردش کردین، خُب؟ الان میخوام یه سری ترک، یه سری حس که داشتم، زیر شیرآب نمناک کرخت آسمون براتون وا کنم! خعلی وقته دوست داشتم بزنم همچین پستی، اما میدونین که؟ حسش نمیاد اصلاً! :دی

البتّه گفته باشم، ایـن ترک هـارو کـه گوش میدین، دادین یا خواهین داد، صد البتّه معروف هستند اکثراً. رو آیپد زیاد تنوع ندارم. (تا اینکه پدیده گوشی وارد میشه :> ) لذا، آره. سخت نگیرین.

برای دانلود هـم روی لینک، 320ـن. 99% ـشون. :دی

Blackfield – Someday

Nine Inch Nails — StarEhemer, Inc. s

Evanescence — Lost In Paradise

Diablo Swing Orchestra — Vodka

Avenged Sevenfold — So Far Away

Coldplay – We Never Change

God Is An Astronaut — Fragile

Apocalyptica — Fade To Black [Metallica Cover] s

Megadeth – A tout le monde

Ellie Goulding — Lights

    Explosions In The Sky — The Birth and the Death of Day

M83 – Midnight City

Tool – Schism